Scheidingsbemiddeling Vlaardingen

Het besluit om uit elkaar te gaan is vaak een grote beslissing. Sandra Dekker is vanuit haar kantoor in Schiedam als scheidingsbemiddelaar de onpartijdige derde persoon die professionele hulp biedt aan u en uw partner om gezamenlijk de scheiding te regelen. Beslissingen zullen uiteraard nog altijd door u en uw (ex-)partner genomen worden. Ook wanneer u niet verbonden bent in een huwelijk is het een grote beslissing en kunnen de emoties hoog oplopen in deze moeilijke periode. AlsMfN register mediator staat Sandra Dekker voor u klaar. Voorkom dat uw echtscheiding dreigt uit te lopen op een vechtscheiding en vraag hulp van bemiddelaar Sandra Dekker. Met respect en duidelijkheid helpt Sandra Dekker u graag verder.

Het scheidingsproces

Een scheidingsproces is op te delen in een menselijk, juridisch en zakelijk proces.

  • Het menselijke scheidingsproces heeft betrekking op de emotionele scheiding tussen partners.
  • Het juridische scheidingsproces voltrekt zich via de route van het door de mediator opgestelde echtscheidingsconvenanten in het volgen van de juiste procedures.
  • Het zakelijke scheidingsproces behelst de onderhandelingen over de gezamenlijke eigendommen en de verdeling van de inkomsten wanneer twee mensen van elkaar scheiden en gebruikmaken van scheidingsbemiddeling in Vlaardingen.

Wanneer u tijdens het scheidingsproces om welke reden ook, kiest voor scheidingsbemiddeling, dan hebben u en uw partner in ieder geval de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. DF Mediation kan u hierbij helpen middels scheidingsbemiddeling in Vlaardingen. Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we wat DF Mediation voor u beiden kan betekenen. Uiteindelijk is het aan u samen of u DF Mediation kiest om alles rond de scheiding in goede banen te leiden en jullie te begeleiden in het succesvol laten verlopen en voltooien van de scheiding.

Wat kan een register mediator voor u betekenen?

Als MfN register mediator kan Sandra Dekker met haar specialistische kennis van uw rechten, duidelijkheid geven over waar besluiten over genomen moeten worden. Met een register mediator kan u ervoor zorgen dat al uw belangen en die van uw partner aan bod komen, zonder overbodige ruzies en discussies. . Sandra Dekker bespreekt samen met jullie zowel de emotionele kant van de scheiding als wel alle juridische aspecten.

Wanneer u samen met uw partner kinderen heeft, stellen we ook samen een ouderschapsplan op. Zo kunt u erop vertrouwen dat de scheiding op een respectvolle manier wordt afgehandeld zonder dat u, uw partner of de kinderen daar de dupe van zijn.